Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hiến kế giúp miền núi thoát nghèo

10%