Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói tiếng Anh, hỏi thăm nhân viên logistic

10%