Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

10%