Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi bằng tiếng Anh, tiếng Đức như người bản địa

Mới nhất

10%