Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Mới nhất

10%