Bản tin VnTube tối 05-07-2019: Việt Nam sẽ cấm đồ nhựa dùng 1 lần tuổi

Truyền hình VnTube

10%