Bản tin VnTube trưa 15-07-2019: Sau xử lí, nước sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt và hôi thối

Truyền hình VnTube

10%