Bí thư Thành uỷ TP.HCM: 'Chúng tôi không gạt bà con'

10%