Robot "khoe tài" tại Triển lãm Robot Quốc tế thường niên tại Thượng Hải vào tháng 7/2018

10%