Đại sứ Hàn Quốc: Tuyển Việt Nam sẽ lập nên lịch sử trước tuyển Nhật Bản

10%