Đây là lý do vì sao pháo sáng bị cấm ở các sân vận động

10%