Hình ảnh tàu đổ bộ Mỹ trong phóng sự của đài truyền hình Philippines.

10%