HLV Park nổi cáu, mời phóng viên Thái Lan ra ngoài vì ồn ào

10%