Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Hạ Đình - ngôi trường cách vụ cháy nhà máy Rạng Đông khoảng 300m

10%