Nguyễn Thái Luyện gây phẫn nộ: Học ngu làm công an xã, học côn đồ làm chủ tịch xã

Xã hội

10%