Ông Kim Jong Un hoan nghênh Mỹ lập văn phòng ở Bình Nhưỡng

10%