Quan chức Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

10%