"Chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo và trả giá đắt…"

10%