Thái Lan 1-2 Trung Quốc: Ngược dòng thành công

10%