Chẳng lẽ phải làm ngơ để PVN hối lộ hàng triệu USD cho Venezuela ?

Truyền hình VnTube

10%