Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam (luân lưu 2-4)

10%